Comunicat/do Som energia: Som Energia preveu arribar a 50.000 persones sòcies i facturar 50 milions d’euros durant l’any 2018

+Som Energia preveu arribar als vuitanta mil clients enguany i facturar cinquanta milions d’euros VILAWEB

A l’assemblea general anual de la cooperativa d’energia verda, a Girona, hi han participat més de tres-cents socis

Som Energia preveu arribar a 50.000 persones sòcies i facturar 50 milions d’euros durant l’any 2018

[Leer versión en: Castellano]

Girona, 26 de maig de 2018

Avui s’ha celebrat l’Assemblea General anual de la cooperativa

L’Assemblea General de Som Energia, que s’ha celebrat a la seu central de Som Energia, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, i, de forma simultània i organitzades pels Grups Locals de la cooperativa, a 21 ubicacions més de l’Estat connectades per videoconferència, ha fet palès que les previsions per al 2017 (30 M€ i 60.000 llars i empreses) no solament s’han complert, sinó que s’han superat: s’han facturat 31 milions d’euros i s’ha donat servei a 62.100 llars i empreses. Per al 2018, la cooperativa preveu passar de 20 a 50 milions d’euros de facturació. Cada any s’han anat complint les previsions de creixement pel que fa a facturació, però també a la prestació de servei: aquest any es preveu portar energia verda fins a 80.000 llars i empreses.

A la sessió, que ha comptat amb la participació de més de 300 persones sòcies, s’han renovat diversos càrrecs del Consell Rector i s’ha fet un repàs de l’exercici econòmic i social del 2107. Juntament amb el pressupost de 2018, s’ha presentat el Pla de treball de la cooperativa per a l’any 2018 en relació amb les línies estratègiques aprovades l’any passat en el Pla de desenvolupament de les línies estratègiques 2018-2020. També s’ha aprovat una modificació dels Estatuts per tal d’adaptar-los a la nova normativa vigent i ajustar-los al funcionament actual de la cooperativa.

Per primer cop, en aquesta sessió s’ha posat en funcionament la plataforma Participa, una eina de gestió democràtica i de participació virtual a través de la qual els socis i sòcies han pogut votar i fer aportacions i propostes prèvies a la celebració de l’Assemblea. Amb el seu vot, que ha estat eminentment electrònic, l’Assemblea ha aprovat la integració de la cooperativa a la Unió de cooperatives de consumidors i usuaris d’energies renovables Unión Renovables i ha adoptat de forma explícita els principis de l’economia social i solidària.

També ha donat el vistiplau al Calendari democràtic anual, que servirà per establir els processos per a una participació clara i democràtica. D’altra banda, s’han establert els límits del nombre de persones que poden contractar el seu subministrament elèctric amb la cooperativa a través de persones sòcies, i s’ha aprovat dur a terme un estudi tècnic sobre la compra, per part de la cooperativa, de l’energia que generen les instal·lacions unifamiliars de les persones sòcies.

Som Energia (www.somenergia.coop) és una cooperativa de consum i producció d’energia verda sense ànim de lucre que va néixer el 2010 amb el ferm propòsit de canviar l’actual model energètic cap a un de 100% renovable i democràtic. Actualment, compta amb prop de 48.000 persones sòcies i més de 76.000 contractes de subministrament elèctric a tota la Península, Balears i Canàries.

Durant l’últim any, més de 3.000 famílies i organitzacions, amb una inversió de 3 milions d’euros, han posat en marxa iniciatives d’autoconsum col·lectiu a través de la Generació kWh, que els permet obtenir electricitat 100% renovable a preu de cost, un preu que, a més, és inferior a qualsevol altre tipus de producció amb combustibles fòssils i nuclears.

DescarregableMemòria social i econòmica 2017 CAT

Consulta les previsions dels anys anteriors:

Per a més informació:
Convocatòria de l’Assemblea General 2018Francesc Casadellà · 638 54 38 40 / francesc.casadella@somenergia.coop
Judit Casas · 627 50 39 68  / judit.casas@somenergia.coop

Castellano

 

Som Energia prevé alcanzar 50.000 personas socias y facturar 50 millones de euros durante el año 2018

Girona, 26 de mayo de 2018

Hoy se ha celebrado la Asamblea General anual de la cooperativa

La Asamblea General de socios y socias, que se ha celebrado en la sede central de Som Energia, en el Parque Científico y Tecnológico de la Universitat de Girona y, de forma simultánea y organizadas por los Grupos Locales de la cooperativa, en otras 21 ubicaciones del Estado conectadas por videoconferencia, ha puesto de manifiesto que las previsiones para el 2017 (30 M€ y 60.000 hogares y empresas) no sólo se han cumplido, sino que se han superado: se han facturado 31 millones de euros y se ha dado servicio a 62.100 hogares y empresas. Durante el 2018, la cooperativa prevé pasar de 20 a 50 millones de euros de facturación. Cada año se han ido cumpliendo las previsiones de crecimiento en cuanto a facturación, y también en la prestación de servicio: este año se prevé llevar energía verde hasta 80.000 hogares y empresas.

En la sesión, que ha contado con la participación de más de 300 personas socias, se han renovado varios cargos del Consejo Rector y se ha repasado el ejercicio económico y social del 2107. Junto con el presupuesto de 2018, se ha presentado el Plan de trabajo de la cooperativa para el año 2018, en relación con las líneas estratégicas aprobadas el año pasado en el Plan de desarrollo de las líneas estratégicas 2018-2020. También se ha aprobado una modificación de los Estatutos para adaptarlos a la nueva normativa vigente y ajustarlos al funcionamiento actual de la cooperativa.

Por primera vez, en esta sesión se ha puesto en funcionamiento la plataforma Participauna herramienta de gestión democrática y participación virtual a través de la cual los socios y las socias han podido votar y hacer aportaciones y propuestas previas a la celebración de la Asamblea. Con su voto, que ha sido eminentemente electrónico, la Asamblea ha acordado la integración de la cooperativa a la Unión de cooperativas de consumidores y usuarios de energías renovables Unión Renovables, y ha adoptado de forma explícita los principios de la economía social y solidaria.

También ha dado el visto bueno al Calendario democrático anual, que servirá para establecer los procesos para una participación clara y democrática. Por otro lado, se ha acordado limitar el número de personas que pueden contratar su suministro eléctrico con la cooperativa a través de personas socias, y se ha aprobado llevar a cabo un estudio técnico que analice la viabilidad de la compra, por parte de la cooperativa, de la energía que generan las instalaciones unifamiliares de las personas socias.

Som Energia  (www.somenergia.coop) es una cooperativa de consumo y producción de energía verde sin ánimo de lucro que nació en 2010 con el firme propósito de cambiar el actual modelo energético hacia otro 100% renovable y democrático. Actualmente cuenta con cerca de 48.000 personas socias y más de 76.000 contratos de suministro eléctrico a toda la Península, Baleares y Canarias.

Durante el último año, más de 3.000 familias y organizaciones, con una inversión de 3 millones de euros, han puesto en marcha iniciativas de autoconsumo colectivo a través de la Generación kWh, lo que les permite obtener electricidad 100% renovable a precio de coste, un precio que, además, es inferior a cualquier otro tipo de producción con combustibles fósiles y nucleares.

DescargableMemoria social y económica 2017 ES

Consulta las previsiones de los años anteriores:

Para más información:
Convocatoria de la Asamblea General 2018Francesc Casadellà · 638 54 38 40 / francesc.casadella@somenergia.coop
Judit Casas · 627 50 39 68  / judit.casas@somenergia.coop
Please follow and like us:
0

Deixa un comentari

%d bloggers like this: